Måndagscafé


Datum/tid/plats: 10 april, kl 11 – 12, GDF:s lokal
Läkarpodden – det handlar om nacken

Datum/tid/plats: 24 aprik, kl 13 – 14, GDF:s lokal
Teckenspråksforum – nyheter uppdateringar under 2017/2018