Medlemsmöte


Datum: tisdagen den 16 maj
Tid: kl. 18.00
Plats: GDF:s lokal, Järntorget 8.

Dagordning

Mötets öppnade
Fastställande av dagordning
Val av mötesfunktionärer
Styrelserapporter
Budget 2017
Information inför SDR-kongressen
Övriga frågor
Mötets avslutande

Fikaförsäljning!