Medlemsmöte[Tisdagen den 19 september, kl. 18.00, GDF Järntorget 8]

Dagordning

  1. Mötets öppnade
  2. Fastställande av dagordning
  3. Val av mötesfunktionärer
  4. Styrelserapporter
  5. Budget 2017
  6. Information från SDR-kongressen
  7. Övriga frågor
  8. Mötets avslutande

Smörgås/fikaförsäljning!