Medlemsmöte den 21 november kl. 18.00Tisdagen den 21 november, kl. 18.00, GDF Järntorget 8

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande /mötessekreterare
  3. Val av justerare
  4. Föregående protokoll
  5. Styrelserapporter
  6. Ekonomirapport
  7. Beslut om ny logotyp
  8. Nya frågor
  9. Mötets avslutande

Smörgås/fikaförsäljning!