Årsarkiv: 2017


OBS! Inställd föreläsning pga förhinder

Meddelas senare om nytt datum och tid.

Föreläsning: Äntligen nu

Datum: lördag 28 oktober 2017
Tid: 14.00 – 16.00
Plats: GDF:s lokal, Järntorget 8.

Föreläsning:
Företag – Äntligen nu

Lars-Gunnar Möllefors berättar om ett företag vad Äntligen nu ska planera något, ex resor och annat.


Medlemsmöte


[Tisdagen den 19 september, kl. 18.00, GDF Järntorget 8]

Dagordning

  1. Mötets öppnade
  2. Fastställande av dagordning
  3. Val av mötesfunktionärer
  4. Styrelserapporter
  5. Budget 2017
  6. Information från SDR-kongressen
  7. Övriga frågor
  8. Mötets avslutande

Smörgås/fikaförsäljning!