2017Datum: tisdagen den 16 maj Tid: kl. 18.00 Plats: GDF:s lokal, Järntorget 8. Dagordning Mötets öppnade Fastställande av […]

Medlemsmöte

Datum/tid/plats: 10 april, kl 11 – 12, GDF:s lokal Läkarpodden – det handlar om nacken Datum/tid/plats: 24 aprik, […]

Måndagscafé


Uppdatering: Informationsfilm om redovisningsprinciper och revisionsberättelse på teckenspråk Verksamhetsberättelse 2016 på teckenspråk (film) och en bifogad fil på PDF, vb2016 […]

Årsmöte