Medlemsmöte


Medlemsmöte

[wpvideo dnJhfxvt]

| Datum Tis 14 februari | Tid: 18 – 21 | Plats: GDF:s lokal, Järntorget 8.|


Dagordning

Mötets öppnade
Fastställande av dagordning
Val av mötesfunktionärer
Styrelserapporter
Information om Årsmötet
Information av valberedningen
Övriga frågor
Mötets avslutande

Fikaförsäljning!


Göteborgs Dövas Förenings VB: söker styrelsekandidater:

Har du namnförslag eller annat kan du kontakta sammankallande i valberedningen Stig Ros. Vb ska ha ett förslag klart till medlemsmöte, tisdag 14 februari därför VB får namnförslag senast en vecka innan tisdag 8 februari.

Mail till stigros@outlook.com