video


Föreläsare CONNY NORÈN

[wpvideo wcrttzJq]

Datum: lördag 25 februari | Tid: kl.  14 – 16 | Plats: GDF:s lokal, Järntorget 8

Conny Norén som är adoptivpappa till två döva barn och berättar om vad en pappa är egentligen, vad teckenspråket betyder, m.m.

Fikaförsäljning finns!

Entré: GDF medlem 20 kr | SDR/ICKE medlem 50 kr

Välkomna!


Medlemsmöte

[wpvideo dnJhfxvt]

| Datum Tis 14 februari | Tid: 18 – 21 | Plats: GDF:s lokal, Järntorget 8.|


Dagordning

Mötets öppnade
Fastställande av dagordning
Val av mötesfunktionärer
Styrelserapporter
Information om Årsmötet
Information av valberedningen
Övriga frågor
Mötets avslutande

Fikaförsäljning!


Göteborgs Dövas Förenings VB: söker styrelsekandidater:

Har du namnförslag eller annat kan du kontakta sammankallande i valberedningen Stig Ros. Vb ska ha ett förslag klart till medlemsmöte, tisdag 14 februari därför VB får namnförslag senast en vecka innan tisdag 8 februari.

Mail till stigros@outlook.com


Föreläsare Alessandro Abbate

[wpvideo NUWI0jZn]

Datum: 25 januari | Tid: 18 – 20 (Fika vid kl 13.00) | Plats: GDF:s lokal, järntorget 8

Alessandro Abbate från Italien är döv, studerar i Handelshögskolan i Göteborg under 6 månader från hösten och vill berätta om dövsfrågor- och samhället i Italien, matkultur och kulturkrock mellan Sverige och Italien.

Ni vill smaka italiensk mat – självkostnadspris.

Välkomna