Information om teckenspråk

Alma Abrahamsson var den första fröken som kommunicerade med små barn i Göteborg på teckenspråk.

 

Virtuellt språk med egen grammatik och uppbyggnad. Hur fungerar teckenspråket?

Teckenspråket är ett eget språk och inte baserat på svenska språket. Det är ett visuellt språk utan skriftspråk. Mycket av grammatiken sitter i ansiktet i form av mimik. Kroppsspråk, mimik och handrörelser är grundstenar i teckenspråket.

Det svenska teckenspråket är ett fullständigt och virtuellt språk med ett eget teckenförråd och egen grammatik. Skillnaden mellan teckenspråket och talspråket är att teckenspråket uppfattas med synen och produceras med händerna. Talat språk däremot uttrycks med rösten och uppfattas med hörseln.

Teckenspråket är inte internationellt. Det finns minst 120 teckenspråk i världen. Hittills har 44 länder, varav 21 i Europa, teckenspråk i konstitution, författning eller i olika slag av lagstiftning.