Pubafton: lördagen den 28 oktober kl. 19.00

Datum: lördag 28 oktober 2017
Tid: 19:00 –
Plats: GDF:s lokal, Järntorget 8.

Social umgås och träff.

Billy Pizza och alkoholförsäljning!

Medlem är gratis
Icke medlem kostar 50 kr.


Oktoberfest


[Lör 30 sept, kl 19-01, GDF Järntorget 8]

Trevlig samvaro
Enkel mat och alkoholförsäljning finns.
GDF medlem: gratis entré
ICKE-SDR medlem: 50 kr
Välkomna!


Medlemsmöte


[Tisdagen den 19 september, kl. 18.00, GDF Järntorget 8]

Dagordning

  1. Mötets öppnade
  2. Fastställande av dagordning
  3. Val av mötesfunktionärer
  4. Styrelserapporter
  5. Budget 2017
  6. Information från SDR-kongressen
  7. Övriga frågor
  8. Mötets avslutande

Smörgås/fikaförsäljning!


Australisk kultur

[Lör 9 sept, kl 15.00 – 17.00, GDF Järntorget 8]

Jason Alford från Australia berättar om dövsamhället i Australia.
GDF medlem: gratis entré / ICKE-SDR medlem: 50 kr

Fikaförsäljning finns, välkomna!