Information om Kulturdagar i Bergen

Datum: Måndag 6 mars
Tid: 18.00 – 20.00 (Vid fika kl. 17.00)
Plats: Föreningens lokal, Järntorget

Personer från Norge besöker oss först och ska vidare till Örebro och Stockholm i samma vecka och berättar evenemang om Kulturdagar, 24 – 27 augusti 2017, samt att du kan möjligt köpa biljetter av dem. Se länk; http://www.dk2017.no/

Passa på att ställa frågor till dem!
Norskt teckenspråk, ej tolkar på plats.

VÄLKOMNA!


Föreläsare CONNY NORÈN

[wpvideo wcrttzJq]

Datum: lördag 25 februari | Tid: kl.  14 – 16 | Plats: GDF:s lokal, Järntorget 8

Conny Norén som är adoptivpappa till två döva barn och berättar om vad en pappa är egentligen, vad teckenspråket betyder, m.m.

Fikaförsäljning finns!

Entré: GDF medlem 20 kr | SDR/ICKE medlem 50 kr

Välkomna!


Medlemsmöte

[wpvideo dnJhfxvt]

| Datum Tis 14 februari | Tid: 18 – 21 | Plats: GDF:s lokal, Järntorget 8.|


Dagordning

Mötets öppnade
Fastställande av dagordning
Val av mötesfunktionärer
Styrelserapporter
Information om Årsmötet
Information av valberedningen
Övriga frågor
Mötets avslutande

Fikaförsäljning!


Göteborgs Dövas Förenings VB: söker styrelsekandidater:

Har du namnförslag eller annat kan du kontakta sammankallande i valberedningen Stig Ros. Vb ska ha ett förslag klart till medlemsmöte, tisdag 14 februari därför VB får namnförslag senast en vecka innan tisdag 8 februari.

Mail till stigros@outlook.com