Sektioner

Föreningen har ett antal klubbar/sektioner ansluta till sig:

Klubb/sektion Bildad Webbsida
Ik Surd 8 mars 1903 www.iksurd.se
Kvinnoföreningen 20 maj 1925
SK Tornet 13 februari 1935
GTU-Ungdomssektionen 15 maj 1953
Pensionärsföreningen 26 februari 1969
Fiskeklubben 26 september 1980
Globala dövblinda 14 februari 2003
Pokersällskapet 2006 www.ptig.se

 

Klubbarna och sektionerna kan (efter anmälan till kansliet) få tillgång till föreningens lokalbokning för att kunna se om lokalen är ledig eller ej.