Aktiviteter

En föreningens hjärta är dess aktiviteter och dövas förening är inget undantag. Vi har under alla år fokuserat på gemenskap och samvaro i egna lokaler där man kan arrangera sina aktiviteter på egna villkor.

I huvudsak sker aktiviteterna genom klubbarna, sektionerna och gemensamma aktiviteter såsom informationer, pubaftnar, debattaftnar och julfest.

Dessutom har vi lyckats bygga upp en mycket uppskattad kulturevenemang Open Sign som genomförs i okt/nov varje år. Även Teckenspråksdagen och WDSL (World Sign Lagnuege Day) även kallat ”turkosafton” uppmärksammas med aktiviteter på stan.

Naturligtvis har vi sedvanliga föreningsmöten också.