bemötande policy

(filmen ska läggas här sida)

Göteborgs Dövas Förenings bemötande policy

Arenan hos Göteborgs Dövas Förening är för alla och vi välkomnar alla. Vi anser att alla är jämlika oavsett trosuppfattning, religion, sexuell läggning, ålder, kön, bakgrund, funktionsnedsättning, språk och etnicitet. Här kan alla träffas och umgås så länge man respekterar varandra.

Vi accepterar inte kränkningar, trakasserier och mobbing utan vi vill värna om allas värderingar och personlig integritet. Här på GDF vill vi att alla skall känna att man trivs och blir respekterad.

Ur GDF:s styrelsen- och anställdas värdegrund;
I mötet av medlemmar och allmänhet ska vårt arbete präglas av:

  • opartiskhet, saklighet och integritet
  • öppenhet, ansvarstagande och samarbete
  • omtanke och respekt för allas lika värde