Intressepolitik

Ett mycket viktigt uppdrag för föreningen är att bevaka samhället och dess tillgänglighet för vår målgrupp. d.v.s. ”Tillgänglighet genom Teckenspråk”.

Alla frågor som berör oss är vi naturligtvis med och lämnar synpunkter på. Några frågor/bevakningar jobbar vi extra med tex. (i bokstavsordning)

* Fritidsutredningen
* Färdtjänsten
* Kultur ”åt alla”
* Teckenspråkig hemtjänst
* Teckenspråksforum
* Tolkservice
* Trygghetsboende (+70)
* Äldreboende
* Äldrevägledare

Remisser (specas på egen sida)

Brukarråd mm (bokstavsordning)

* Dövteam
* Göteborgs Råd för Funktionshinderfrågor (GRF)
* Hörselvården
* Lokala tolkbrukarrådet
* TSF – nätverk