Dövhistorisk

Den här texten och bilden är hämtad från Göteborgs Dövas Förenings 75 år jubileums broschyr 1987.

Så stiftades den nya dövföreningen den 27 maj 1912

Ordförande C Dan Andersson
Vice ordförande L. Esberg
Sekr Ester Johansson-Carlsson
Kassör C. J. Sigfelt
Ledamot D. L.
Ledamot Karl Olofsson
Ledamot R. Svensson

Den nya föreningen började sina stapplande steg inom ”Fyrans” lokaler men inte till de ”Fyrans” trogna medlemmarnas glädje ty de såg sina egna intressen inskränkta. Givetvis uppstod en viss antipati mellan de båda parterna. Så blir ju alltid då skiljaktigheter uppstår mellan två. Men naturligtvis kunde det ju inte fortgå i längden varför det ansågs nödvändigt att söka egen lokal där föreningen kunde utveckla sig under mera lugna förhållanden och utan irritationer från motpartens sida. En lämplig lokal lyckades Dan leta upp på Östra Larmgatan och en mera centralt belägen lokal kunde vi inte önska oss. De kvarvarande i ”Fyran” visade glädje över att äntligen ha blivit kvitt ”de svarta fåren” och kunna återgå till sin gamla trall som förut.

För oss blev att komma till en lokal bestående av en stor sal, mindre rum, kök och tambur. Intet fanns i möbelväg. Kassan var skral och pinaler kostar pengar. Men Dan visste på råd, han visste varifrån vi kunde få allt behövligt till billigt pris. Yrkeskunniga bland oss saknades inte och villigheten att hjälpa till var det inget fel på. Sedan 1912 var Dan Andersson utsedd till föreningens ordförande, samt de övriga ledamöter döva. Fram till idag styrt av de egentliga döva. Idag år 1987 är Göteborgs Dövas Förening den äldsta handikapporganisationen i Göteborg. Ni kan hänvisas se lista över styrelseledamöter under alla åren från 1912 till 1986.