Styrelse

Ordförande: Kenneth Sandberg

Vice ordförande: Mimmi Granat

Sekreterare: Sara Jernewall

Kassör: Nicholas Winberg

Ledamot:
Bert Liljeholm Brännström
Jan Herbst